Naše služby

Stravování

Stravování je zajištěno po celý den s důrazem na to, aby strava byla vyvážená a chutná. Jídla jsou přizpůsobena potřebám členů (mixovaní, odkrojení kůrek, nakrájení na sousta apod.)
Snídaně s výběrem svého oblíbeného nápoje, svačina formou polévky, dále teplý oběd, odpolední svačina a teplá nebo studená večeře. Po celý den je podáván čaj nebo sirup do konvice, kterou má každý člen u sebe, aby byl zajištěn pitný režim.

Podívejte se na náš: Aktuální jídelníček

Individuální péče

Členové spolku mají zajištěny asistenty sociální péče individuálně podle přání, potřeby a zdravotního stavu jednotlivých členů. Každý člen má stále u sebe přenosné signalizační tlačítko, kterým přivolá asistenta v případě nouze a potřeby. I přesto jsou pokoje pravidelně navštěvovány a členové našeho spolku mají tak stále svého asistenta na blízku – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Všichni asistenti se pravidelně jednou týdně scházejí na poradách, jejichž cílem je neustálé zlepšování péče a pohodlí členů.

Zprostředkování externích služeb

Spolek zajišťuje pravidelné návštěvy kadeřnice, pedikérky a manikérky, objednává předepsané rehabilitace a další zdravotní péči, kterou ve spolku zajišťuje registrovaná terénní služba, která spolupracuje s praktickými lékaři členů. Do spolku pravidelně dochází rehabilitační a volnočasový pracovník, který má na starosti fyzickou a duševní aktivitu členů. Samozřejmostí je každodenní úklid, praní a žehlení osobního i ložního prádla v naší prádelně včetně drobných oprav osobního prádla. Seniorům také zprostředkováváme drobné nákupy a služby, které mohou potřebovat.


Šíře našich služeb je daleko rozsáhlejší. Máte k našim službám dotaz? Zeptejte se nás pomocí následujícího formuláře:

Zeptejte se nás